Vítáme Vás na webovém portálu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava.

Máte blízkého, o kterého se potřebujete postarat? Hledáte osobní asistenci pro dítě se zdravotním postižením? Potřebujete radu nebo pomoc při péči o domácnost? Zde najdete přehled sociálních služeb a souvisejících aktivit, které Vám mohou pomoci.

Sociální služby jsou službami zajišťujícími pomoc a podporu lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, a jsou poskytovány za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Sociální služby jsou poskytovány jednotlivým občanům nebo jejich rodinám, pokud se ocitnou v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc při jejím zvládání.

Související aktivity zahrnují nabídku podpůrných činností, které nejsou sociální službou dle zákona, ale síť sociálních služeb vhodně doplňují. Bez těchto aktivit by pomoc a podpora osobám v nepříznivé situaci byla neúplná (např. vzdělávání, volnočasové aktivity, alternativní doprava pro lidi s handicapem, dobrovolnictví).

Na tomto webovém portálu naleznete pravidelně aktualizovaný přehled sociálních služeb a souvisejících aktivit organizací, jejichž činnost je finančně podporována z rozpočtu statutárního města Ostrava. Věříme, že se pro Vás portál stane praktickou pomůckou při hledání řešení obtížných životních situací a poskytne Vám ucelený přehled o nabízených sociálních službách v našem městě. Další informace o poskytovatelích sociálních služeb a souvisejících aktivit a o procesu komunitního plánování v Ostravě naleznete na internetových stránkách www.kpostrava.cz a www.ostrava.cz.

Webový portál vznikl v rámci projektu Optimalizace řídících a plánovacích procesů odboru sociálních věcí a zdravotnictví MMO, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/53.00033, financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z rozpočtu statutárního města Ostravy.